Реформування органів прокуратури: як вирішити проблеми добору та підготовки прокурорів окружних прокуратур?

Підкомітетом з питань діяльності органів прокуратури Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності здійснюється постійна робота щодо вдосконалення законодавства у сфері діяльності органів прокуратури з метою забезпечення її ефективності, аналізу проблемних і дискусійних питань, які виникають у роботі прокурорів.

На сьогодні в Україні завершується реформування органів прокуратури, початок якому поклав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” від 19.09.2019 № 113-IX.

Реформування прокуратури торкнулося всіх рівнів системи органів прокуратури України. Мета реформ полягала у тому, щоб залишити у відомстві  найздібніших, мотивованих, здатних до розвитку, а головне, сумлінних прокурорів.

Попри те, що в суспільстві реформування органів прокуратури отримало неоднозначну оцінку та часом критику, досягнення реформи очевидні.

Створено Офіс Генерального прокурора та обласні прокуратури, завершується атестація прокурорів місцевих прокуратур, на базі яких невдовзі будуть створені окружні прокуратури.

Реформа призвела до очищення лав прокурорів. Передусім позитивним результатом реформування органів прокуратури є те, що систему полишили недоброчесні працівники. Водночас це викличе справжній кадровий голод у базовій ланці прокуратури – окружних прокуратурах. Лише за приблизними підрахунками після створення окружних прокуратур вакантними залишаться близько 2000 посад.

У таких умовах надзвичайно важливо забезпечити ефективне поповнення кадрового складу окружних прокуратур. І це проблема, яка вимагає невідкладного вирішення.

Її вирішення можливе лише шляхом оголошення конкурсу та проведення добору кандидатів на посаду прокурора.

Чинна процедура добору передбачена ст. 29 Закону України “Про прокуратуру” та включає в себе ухвалення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, рішення про проведення добору, подання особами, які виявили бажання стати прокурором, відповідної заяви та необхідних документів і складання кандидатами кваліфікаційного іспиту. У подальшому щодо кожного з кандидатів проводиться спеціальна перевірка, визначається їх рейтинг і здійснюється зарахування до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів. У подальшому вони упродовж одного року повинні проходити спеціальну підготовку в Тренінговому центрі прокурорів України. Потім оголошується конкурс на зайняття вакантних посад серед кандидатів, які перебувають у резерві та пройшли спеціальну підготовку, що відбувається на основі рейтингу кандидатів, і лише потім керівнику окружної прокуратури направляється подання щодо призначення кандидата на посаду прокурора та відбувається призначення кандидата, який складає присягу прокурора.

Отже, такий добір є досить складним та тривалим у часі й потребує від кандидатів на посади прокурорів неабиякої цілеспрямованості, адже, крім проходження тривалих етапів участі у конкурсі, складання складних тестів, вони, вже маючи вищу юридичну освіту, здолавши попередні етапи конкурсу, повинні упродовж одного року проходити спеціальну підготовку у Тренінговому центрі прокурорів України.

Також, ч. 2 ст. 33 Закону передбачено, що у період проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки йому щомісяця виплачується стипендія у розмірі не менше двох третин посадового окладу прокурора окружної прокуратури. Згідно з ч. 3 ст. 81 Закону посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Наразі для прокурорів прожитковий мінімум становить 1600 гривень. Отже посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становитиме 24 000 гривень, а кандидати на посаду прокурора відповідно мають отримувати 2/3 від 24 0000 гривень, тобто 16 000 гривень. Виходить, що за один рік спеціальної підготовки держава повинна буде сплатити кожному кандидату на посаду прокурора близько чверті мільйона гривень, а саме по 192 000 гривень. Така ціна підготовки майбутніх прокурорів є занадто високою і не виправданою, адже це бюджетні кошти, які повинні витрачатися ефективно. Скорочення часу спеціальної підготовки та відрядження кандидатів на посаду прокурора для стажування до окружних прокуратур вирішує цю проблему.

У зв’язку з цим виникає цілком слушне запитання: наскільки виправданою та вдалою є така модель добору та підготовки майбутніх прокурорів окружних прокуратур?

Відповідь – на поверхні. Існуюча система добору прокурорських кадрів досить обтяжлива й тривала. Вона не тільки не дає змоги вчасно поповнювати прокурорські кадри новими співробітниками, а й витратна, часто відлякує потенційних працівників органів прокуратури, багато з яких вважають за краще реалізовувати свої таланти в приватному секторі економіки України.

Нині однією з обов’язкових вимог до кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України “Про прокуратуру” є наявність обов’язкового стажу роботи в галузі права не менше двох років. У зв’язку з цим до участі в доборі на посаду прокурора не допускаються випускники вищих начальних закладів, які здобули вищу юридичну освіту, проте не мають досвіду роботи за фахом.

Однак серед цієї категорії молоді є багато цілеспрямованих, мотивованих та амбіційних фахівців, які за своїм високим рівнем знань та моральних якостей здатні приносити користь державі при проходженні служби в органах прокуратури на посадах прокурорів окружних прокуратур за умови їх допущення до добору та проходження спеціальної підготовки.

Очевидно, що для молодого фахівця надважливим є пошук роботи за фахом, і такі випускники успішно реалізовують себе, влаштовуючись на роботу у юридичні компанії, органи державної влади тощо і надалі не пов’язують своє майбутнє з прокуратурою, внаслідок чого органи прокуратури втрачають потенційні молоді кадри, здатні стати рушієм позитивних змін.

Вирішувати проблему нестачі прокурорів окружних прокуратур необхідно саме за рахунок молодих кадрів, які не мають досвіду роботи в юридичній сфері. Тобто слід дати можливість випускникам юридичних закладів вищої освіти після спеціальної підготовки, що включатиме не тільки підготовку в Тренінговому центрі прокурорів України, а й стажування в окружній прокуратурі, обійняти посаду прокурора.

Молоді кадри, яким не вистачає життєвого досвіду і юридичної практики, мають незаперечні переваги. Вони не мають негативного досвіду, мотивовані щодо розвитку своєї кар’єри, рухаючись із низів до вершини. Крім того, молоді кадри виявляються найбільш продуктивними співробітниками, оскільки мають високий рівень працездатності й вірності ідеалам оновленої прокуратури, із вдячністю приймаючи довіру та можливість влитися до лав прокурорів, не маючи досвіду роботи. Настільки мотивована молодь не тільки незабаром вирішить проблему кадрового голоду, а й надасть нове дихання прокуратурі. Молоді прокурори через свій вік і досвід більшою мірою схильні сприймати нове і мають високий ступінь здатності до навчання “в бою”, не вважаючи для себе обтяжливим підвищувати свою кваліфікацію, розуміючи, що рівень їхньої майстерності потрібно повсякчас підвищувати.

У Законі передбачено, що кандидати на посаду прокурора упродовж одного року мають проходити спеціальну підготовку у Тренінговому центрі прокурорів України з метою отримання знань та навичок практичної діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил прокурорської етики.

Але ж кандидатами на посаду прокурора є фахівці, які вже мають вищу юридичну освіту, тому очевидно, що під час здійснення спеціальної підготовки перевага повинна надаватися саме практичній складовій підготовки прокурора.

Також виникає питання, чи потрібна довготривала, упродовж цілого року, спецпідготовка в Тренінговому центрі прокурорів України кандидатів на посади прокурорів окружних прокуратур?

Ефективною, на мій погляд, така підготовка може бути лише якщо кандидати на посаду прокурора не будуть витрачати багато часу на навчання і повторення вивченого, а після швидкого курсу теоретичних знань будуть відправлені на стажування до окружних прокуратур, де за місцем майбутньої роботи, під керівництвом наставника з числа досвідчених прокурорів, отримані знання будуть ними закріплені на практиці. Такий підхід буде максимально ефективним з точки зору тривалості підготовки та використання на це державних коштів. Стажисту не потрібно цілий рік навчатися роботі прокурора. Для цього досить і п’яти місяців, щоб осягнути ази прокурорської діяльності й отримати статус прокурора для подальшого накопичення досвіду і праці на благо людини, суспільства, держави.

Переконаний, що немає жодної потреби в тривалій спеціальній підготовці в Тренінговому центрі прокурорів України, оскільки, як свідчить практика зарубіжних країн, це не робить кандидатів на посаду прокурора більш підготовленими до практичних викликів у прокурорській роботі. Найоптимальнішим вбачається той формат, у якому нетривала тренінгова підготовка одразу переходить у стажування, під час якого кандидат на посаду прокурора зможе закріпити та примножити свої знання й навички.

Отже, підбиваючи підсумки, процедура добору та підготовки кандидатів на посади прокурорів окружних прокуратур потребує оптимізації. Для цього вбачається за необхідне внести відповідні зміни у законодавство, а саме:

– спростити вимоги до кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури шляхом виключення вимоги про наявність обов’язкового стажу роботи в галузі права не менше двох років;

– передбачити проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки упродовж одного місяця у Тренінговому центрі прокурорів України, складання після цього іспиту у вигляді анонімного тестування та відрядження на п’ять місяців до окружних прокуратур для проходження стажування під керівництвом досвідченого наставника.

Запропоновані зміни забезпечать більш ефективну роботу окружних прокуратур та сприятимуть оптимізації і зменшенню витрат бюджетних коштів.

олова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури 

Источник: censor.net
Вам также может понравиться